Skip to main content

POLITYKA COOKIES

 1. Informacje wstępne

Niniejsza polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na Urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu internetowego www.fornir.pl

 

 1. Definicje:
 2. Administrator – oznacza LENWIT FORNIR sp. z o.o. z siedzibą w Witaszyczkach po adresem Witaszyczki 66, 63 – 230 Witaszyce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037228, NIP 617-19-44-484, REGON: 250959430.], która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w Urządzeniach Użytkownika,
 3. Cookies – oznacza małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia ze stroną internetową) podczas przeglądania Serwisu i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane,
 4. Serwis – oznacza stronę internetową www.fornir.pl, za pośrednictwem której Użytkownik może uzyskać informacje o towarach i usługach świadczonych przez Administratora,
 5. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu,
 6. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 7. Za pośrednictwem Serwisu internetowego wykorzystywane są pliki Cookies. Rodzaj plików Cookies wykorzystywany przez Administratora zależny jest od celu oraz ze względu na czas na jaki są instalowane.

 

Ze względu na czas na jaki są instalowane w przeglądarce, Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

 1. Cookies sesyjne: przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika,
 2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania; zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika; mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

 

W ramach Serwisu, w zależności od celu, Administrator korzysta z następujących rodzajów plików Cookies:

 1. „niezbędne” pliki Cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki Cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,
 2. „wydajnościowe” pliki Cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu Internetowego,
 3. „funkcjonalne” pliki Cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika.
 4. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się tą drogą do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi.
 5. W plikach Cookies nie są przechowywane informacje stanowiące dane osobowe Użytkowników Serwisu internetowego. Pliki Cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika.
 6. Pliki Cookies wykorzystywane są na podstawie zgody Użytkownika. Zgoda może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.
 7. Większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. Użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu. Brak możliwości zapisywania/odczytywania plików Cookies przez stronę internetową Serwisu może uniemożliwić pełne i poprawne korzystanie z Serwisu.
 8. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie w Serwisie z plików Cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki.
 9. Wszelkie pytania, bądź wątpliwości dotyczące Polityki Cookies mogą być kierowane do Administratora pod adresem: lp.ri1714467742nrof@1714467742odor1714467742 lub listownie na adres Lenwit Fornir sp. z o.o., Witaszyczki 66, 63-230 Witaszyce.