ZARZĄD

Jerzy Bezak
Prezes Zarządu
jerzy.bezak@biuro-styl.pl

Tomasz Bojarojć
Dyrektor operacyjny
tomasz.bojarojc@biuro-styl.pl