Finanse i księgowość

Magdalena Szyszka
Główny Księgowy
te. +48 (62) 747 84 04
magdalena.szyszka@fornir.pl

Hanna Janus
Z-ca Głównego Księgowego
te. +48 (62) 747 84 04
hanna.janus@fornir.pl

Maciej Gaffling
Dyrektor Finansowy
maciej.gaffling@fornir.pl